Penafian : Pihak Institut tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan/kerugian yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

 

Malay Chinese (Simplified) English Hindi

Visi,Misi & Objektif

Objektif Institut

• Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian negara.
• Meninggikan kemahiran pekerja industri bagi membolehkan mereka memberi sumbangan lebih berkesan ke arah pembangunan teknologi negara.
• Memudahkan para lepasan sekolah mendapatkan pekerjaan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran perindustrian serta teknologi terkini melalui latihan
  sistematik.
• Memberikan jaminan peluang pekerjaan yang cerah serta mampu memberi peluang bagi mereka yang ingin meningkatkan kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi dengan
  hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai lagi jurutera-jurutera yang berkemahiran tinggi dan bermutu serta mampu mencapai potensi yang lebih baik.


  Objektif Kualiti JTM

Objektif Kualiti Jabatan Tenaga Manusia adalah:


• Memastikan peruntukan mengurus disalurkan ke ILJTM dalam tempoh dua (2) minggu selepas waran diterima daripada Kementerian Sumber Manusia;
• Memastikan semua kakitangan JTM mengikuti sekurang-kurangnya satu program peningkatan kemahiran pada setiap tahun;
• Memastikan sekurang-kurangnya 85% dari perancangan latihan tahunan kakitangan dilaksanakan;
• Memberi respon kepada semua jenis pertanyaan dan aduan dalam masa 24 jam;
• Memberi jawapan kepada aduan pelanggan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan 7 hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga;
• Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil / diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas
   tamat sesi latihan bagi semester tersebut;
• Memastikan kadar kejayaan purata graduan bagi semua persijilan tidak kurang daripada 85% yang menduduki peperiksaan akhir;
• Memastikan tidak lebih daripada 15% pelajar dibenar mengulang modul latihan melebihi tempoh latihan yang ditetapkan;
• Memastikan kurikulum latihan kemahiran dikaji semula sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 5 tahun;
• Mengiklankan maklumat peluang latihan kemahiran bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) bulan sebelum pengambilan;
• Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;
• Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah keseluruhan kapasiti perancangan pengambilan pelajar setahun dicapai;
• Melaksanakan sekurang-kurangnya 24 aktiviti promosi latihan kemahiran setahun di setiap ILJTM;
• Memastikan aktiviti pemeriksaan keselamatan di bahagian-bahagian latihan dan premis ILJTM dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun oleh Jawatankuasa
   Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ILJTM;
• Melaksanakan sekurang-kurangnya 2 aktiviti berkaitan penyelidikan dan pembangunan keperluan latihan teknikal melalui soal selidik dalam setahun.


 Dasar Kualiti

Jabatan Tenaga Manusia adalah komited kepada pemberian perkhidmatan latihan kemahiran teknikal yang berkualiti melalui proses penambahbaikan berterusan untuk memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti, bagi memenuhi keperluan para pelanggannya.


Visi

Visi kami adalah untuk menjadikan Institut Latihan Perindustrian Labuan sebagai sebuah Institut Latihan Perindustrian terunggul yang mampu mengendalikan latihan berterusan ketrampilan dengan pengetahuan.

Misi

Untuk memanfaatkan secara optimum segala sumber yang ada dalam membangunkan dan menyampaikan latihan kemahiran teknikal kepada pelangan Institut. Selaras dengan kemajuan teknologi dan Pembangunan Industri Negara.

Gallery_Video

Di Mana Kami?

Institut Latihan Perindustrian Labuan
Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Sumber Manusia
Jalan Mohamad Salleh
87018 Labuan
Wilayah Persekutuan Labuan
MALAYSIA

Tel:087-414911 atau 087-417745
Fax:087-422500

Aduan / Maklumbalas
Pertanyaan / Cadangan

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox 33.++ ,Internet Explore 10.0++, Safari, Opera dengan resolusi skrin 1280 x 768.

Adobe Flash Player mungkin diperlukan untuk melihat aplikasi tertentu dalam portal ini.